Gedichten

kalender

ik heb noch verheugde praatjes

noch een feestelijk humeur

als ik weer een handvol blaadjes

van mijn scheurkalender scheur

want die aanblik wordt bij vlagen

beeld- en sfeerbepalender:

net als ik wordt alle dagen

mijn kalender kalender

 

Klepdicht

O schat, wanneer je met me trouwt

Sprak een monteur uit Nibbixwoud

Dan geef ik je geen ring van goud

Maar motorblokken, volgestouwd

Met krukas, draadboom, ingebouwd

Verdeeltandwiel, last-in-first-out

Cilinders en in duizendvoud

Bougies en carters en de rest

En zij zei: ik vind alles best

Als je je klep maar houdt

Sinds 1990 publiceert Frank van Pamelen gedichten. Light verse, voornamelijk. Vormvaste gedichten, meestal met een humoristische onderlaag. Zijn verzen worden gepubliceerd in literaire tijdschriften als De Tweede Ronde,  Parmentier en Ballustrada, in NRC Next, in de wekelijkse rubriek Poëzie Politiek in Trouw (1999-2007), en verder in vele bloemlezingen, scheurkalenders en gelegenheidsuitgaven. Zo is hij o.m. opgenomen in Opperlans! van Battus (Querido, 2002), Ik wou dat ik twee hondjes was (Nijgh & Van Ditmar, 2003) en de Dikke Kinderkomrij (Prometheus, 2007).

Hij brengt zijn lichte verzen ook in het theater. Samen met puntdichter Jan J. Pieterse maakte hij vier theaterprogramma’s rond light verse (2000-2014), en sinds 2017 organiseert hij jaarlijks – op wisselende locaties – de LichteGedichtenDag.

YouTube